Skip to main content

חפש ומצא: חיפוש משולב

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

מה מכסה החיפוש ב -BGUgle?

מקורות המידע:

 1. הקטלוגים של ספריות אב"ג - בהם בעיקר חומרים בדפוס
 2. מאגרי-מידע  בתשלום שנרכשו ע"י ספריות האוניברסיטה: 
 • מאגרי מידע רב תחומיים ובהם מאמרים בטקסט מלא, סרטונים, הרצאות מוקלטות וכו'
 • ספרים אלקטרונים
 • מאגרים בעברית כגון IHP  ורמב"י, בהם מראי מקום לחומרים בעברית 
 • מאגרי תקצירים כגון Social Work Ababstract
 • Medline (כמעט חופף ל-Pubmed) ובו מראי מקום למאמרים באנגלית

סוגי החומרים:

 • ספרים
 • מאמרים כתבי-עת אקדמים
 • מאמרים כתבי-עת מקצועיים
 • פטנטים
 • דוחות טכניים
 • חומרים מכנסים

BGUgle

חיפוש משולב באמצעות EBSCOhost
 
הגבל ל:

?BGUgle -מתי כדאי להשתמש ב

ממולץ להשתמש ב-BGUgle רק בשלב ההתחלתי של איסוף החומרים לעבודה.
 החיפוש במנוע זה הוא כוללני ומניב תוצאות רבות,  הוא אינו מאפשר חיפוש ממוקד כדוגמת MESH ב-Pubmed.

?מהו חיפוש משולב

החיפוש הוא משולב הן מבחינת מקורות המידע והן מבחינת סוגי החומר המתקבלים
 • החיפוש המשולב מיועד לאפשר לנו למצוא חומרים מסוגים שונים בחיפוש אחד: מאמרים ממאגרי מידע לצד ספרים בדפוס
 • החיפוש מתבצע בו זמנית במספר מקורות מידע מסוגים שונים כגון מאגרי-מידע וקטלוגים של ספריות
תוצאות החיפוש
 • החיפוש מניב תוצאות מקומיות והן מופיעות במרכז העמוד, ו'כן תוצאות ממאגרים אחרים עם קישור המופיע בצד העמוד
 • ניתן לסנן את תוצאות החיפוש בעזרת מסננים שונים כגון שפה ותאריך פרסום
 • תוצאות החיפוש הן הפניות בלבד המכילות לפעמים קישור ישיר לטקסט המלא
 • לא ניתן להשיג את כל החומרים בטקסט מלא, יש ללחוץ על הכפתור  על-מנת לבדוק אם הפרסום זמין אונליין. למידע נוסף
 • חומרים שלא נמצאו בטקסט מלא או בדפוס, ניתן להזמין בהשאלה בינספרייתית
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.