Skip to main content

חפש ומצא:
כלים לחיפושים

המדריך לחיפושים יעילים באינטרנט ובמאגרי מידע

מדריכי אתרים ברפואה

?מהו מדריך אתרים

 מטרתו לארגן את עולם התוכן לקטיגוריות ותתי קטיגוריות בדומה למבנה הספריות במחשב שלנו ומשמש לאיתור אתר רצוי וקבלת מידע בסיסי עליו.בניית ובחירת הקטגוריות נעשית על ידי בני-אדם, בהתערבות אנושית והחיפוש יכול להתבצע אך ורק בתוך הקטגוריות.

מדריכי אתרים כלליים

מנועי חיפוש ברפואה

מהו מנוע חיפוש?

מנוע חיפוש זוהי תוכנת מחשב המחפשת מילים באינדקס הנבנה באופן אוטומטי, במאגרי מידע ובמחשבים אישיים.
מנועי חיפוש באינטרנט מחפשים באתרים, לכל מנוע אלגוריתם משל עצמו לאיתור, מיון ודרוג החומר, לכן התוצאות וטווח הכיסוי שונים.

מנועי חיפוש כלליים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.