Skip to main content

התמכרויות - מניעה וטיפול : ספרים

פורטל המיועד לעוסקים במחקר מניעה וטיפול בהתמכרויות מסוגים שונים

ספרים הנמצאים בספריית ארן

:1

Ebook Collections-התמכרויות

:0

ספרים אלקטרונים ברשת אב"ג

:0

ספרים מהקטלוג

:0

Ebooks - AccessMedicine

:0

ספרים אלקטרוניים נוספים

:0
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.