Skip to main content

התמכרויות - מניעה וטיפול : כתבי עת

פורטל המיועד לעוסקים במחקר מניעה וטיפול בהתמכרויות מסוגים שונים

כתבי עת נבחרים בעברית

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.