Skip to main content

מעבדה רפואית: מחקר מעבדה

הפורטל לסטודנטים ולעוסקים בתחום המעבדה הרפואית

פרוטוקולים לניסויים במעבדה

ספרים

הנחיות

מומלצים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.