Skip to main content

מקורות המידע בספרייה ובאינטרנט: תקצירים

מאגרי ביבליוגרפיה ותקצירים

מאגר מידע מסוג זה מכיל מידע ביבליוגרפי לפרסומים בתחום ידע מוגדר. בנוסף לכך, ימצאו מילות מפתח ותקצירים אשר ניתנו ע"י מומחים בתחום ולא באופן אוטומטי.
יותר ויותר מאגרים ביבליוגרפים מקשרים לטקסט המלא ברשת המסופק ע"י גופים מסחריים, מותנה בתשלום או מנויים.
 
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.