Skip to main content

מקורות המידע בספרייה ובאינטרנט: טקסט מלא

מאגרי מידע רב תחומיים בטקסט מלא

לפניכם פלטפורמות הכוללות כל אחת מספר מאגרים בתחומים שונים.
ניתן לערוך חיפוש אחד או לבחור מאגר תחומי מתוכה. בכל מאגר מאמרים מאלפי כתבי עת אלקטרונים בכל בתחומים. רב המאמרים הינם בטקסט מלא וחלקם מאפשרים גישה לתקציר בלבד.
ספרים אלקטרונים בטקסט מלא תמצאו במאגרים של:
Ebsco, ScienceDirect, Springer,Wiley. במאגרים אלה ישנה אפשרות הורדה של תמונות, טבלאות, גרפים ומידע נוסף.לפניכם פלטפורמות הכוללות כל אחת מספר מאגרים בתחומים שונים. ניתן לערוך חיפוש אחד או לבחור מאגר תחומי מתוכה
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.