Skip to main content

מקורות המידע בספרייה ובאינטרנט: מאגרי תמונות

מאגרי תמונות וסרטונים ברשת אב"ג

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.