Skip to main content

Remote Access to Library's Online Resources: DOI

DOI - איתור פריטי מידע באמצעות ה

כתבו את ה-DOI בתיבת החיפוש הראשית


נמצא בתוצאות החיפוש

נמצא במאמר הבודד

DOI מהו

Digital Object Identifier

מזהה ייחודי של פריט מידע דיגיטלי

(בדומה לברקוד של פריט פיזי בספרייה) 

 זוהי מחרוזת של אותיות ומספרים הניתנת ע"י המו"ל ואשר נועדה:

§לזהות באופן ייחודי (חד-חד ערכי) כל פריט מידע דיגיטלי
§להוות קישור יציב וקבוע לאותו פריט ברשת האינטרנט
§לאפשר גישה קלה ומהירה לטקסט המלא של מראי מקום (ציטוטים) המופיעים במקורות השונים

נמצא ברשימת מראי מקום

CrossRef

זהו גוף בינלאומי אשר תפקידו:
  • לספק את התשתית הטכנולוגית לפענוח המזהה DOI מול האתרים המשתנים של המו"לים וספקי המידע
  • לספק תשתית עסקית לשיתוף פעולה עם המו"לים וספקי המידע כדי לקשר לחומרים המפורסמים על ידם

בניית הקישור

:כדי ליצור קישור למאמר באמצעות DOI, יש להוסיף את כתובת האתר המפענח באופן הבא

http://dx.doi.org/DOI string

:לדוגמא

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.0020012

BGU Website  הפקולטה למדעי הבריאות - FOHS  Soroka University Medical Center

Al right on contents reserved to BGU Medical Library 2012-2016