Skip to main content

ביבליוגרפיה וציטוט: כללי ציטוט וביבליוגרפיה

מדריך על ביבליוגרפיה, כללי ציטוט ותוכנות לניהול ציטוטים

סגנונות הציטוט

 

סגנון הציטוט הוא הדרך הסטנדרטית לצטט חומרים המשמשים את המחקר שלכם. קימים סגנונות ציטוט רבים. לכתבי עת מקצועיים ישנו סגנון משלהם, שבו המחברים חייבים להשתמש.

שאלו את המרצה או המנחה שלכם באיזה סגנון כתיבה להשתמש.

כללי ציטוט APA בעברית

רשימה לפי א' ב' של שמות המשפחה של המחברים
יש להפריד בין רשימה העברית ללועזית

דוגמאות לכתיבת פריטים ברשימה ביבליוגרפית

NLM Style לפי

 

סרטונים על כתיבה

קיצורים שימושיים במראי מקום

ed edition
et al and others
No number (series)
p page/pages (book)
para paragraph
Pt part
rev revised
Suppl supplement
Vol volume (book)

מראי מקום לנתוני מחקר

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.