Skip to main content

ביבליוגרפיה וציטוט: תוכנות לניהול ציטוטים

מדריך על ביבליוגרפיה, כללי ציטוט ותוכנות לניהול ציטוטים

הדרכות לשימוש בתוכנות לניהול הציטוטים

הדרכות לשימוש בתוכנות לניהול הציטוטים

 (כולל סרטונים) באנגלית/עברית.

ספר הדרכה

תוכנות שונות לניהול הציטוטים

בעת איסוף חומר וכתיבה, נרצה לנהל את הביבליוגרפיה שלנו במקום אחד, ונרצה להציג אותה לפי הכללים המקובלים. לשם כך, נבנו תוכנות יעודיות לניהול ציטוטים , חלקן נמצאות ברשת וחלקן בתשלום. נציג כמה מהן:  ה

השוואה בין הכלים השונים לניהול הציטוטים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.