Skip to main content

הדרכה ויעוץ: נתונים וסטטיסטיקה

מסדי נתונים מדעי החברה

מילונים ואנציקלופדיות סטטיסטיים

ספרים מהקטלוג

מסדי נתונים רפואה ובריאות

מסדי נתונים

במדריך זה רכזנו עבורכם מסדי נתונים, מאגרי מידע לא ביבליוגרפיים, ומאגרי סטטסיטיקה. אלה מאפשרים לחפש ולקבל נתונים בנושאים שונים כגון סטטיסטיקה ועוד.

מסדי נתונים מדעי החיים

Clinical calculators

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.