. Skip to main content

Journal Club: בחירת המאמר

לסגל צעיר ולסטודנטים מתקדמים. טיפים להקמה וניהול קבוצת קריאה

קריטריונים להערכת המאמר

* רקע והקדמה: מה הם הם היעדים או המטרות של המאמר, והאם שאלת המחקר ברורה וממוקדת?

* האם מתבסס על מחקרים איכותיים ומהימנים?

* מה הן השיטות לאיסוף הנתונים והסקת המסקנות? האם בוצע שימוש בכלים מחקריים או סטטיסטיים מתאימים?

* מה המסקנות של המחבר? האם יש להן השלכות על הפרקטיקות הקליניות, האם מתאימות לסוג מסויים של אוכלוסייה וכו'.

מדריכים לחיפוש מאמרים לג'ורנל קלאב

 :במדריך חפש ומצא ניתן למצוא
    טיפים והנחיות לחיפוש יעיל במאגרי המידע והאינטרנט
   מדריכי אתרים ומנועי חיפוש יחודיים
     טיפים לביצוע חיפוש נקודתי אחר נושא רצוי
 
 :מדריך PubMed מספק מידע נחוץ על
    העבודה עם המאגר
     שימוש במילון המונחים MESH על מנת למקד את החיפוש
 
 :במדריך RSS אפשר ללמוד על
     בדיקת עדכונים באתרים מועדפים
     קבלת עדכונים על מאמרים חדשים המתפרסמים בתחום הרצוי
      כך ניתן לבחור את המאמרים החדשים ביותר ללא ביצוע חיפושים*
 
  :מדריך הערכת מחקרים יציג את השאלות לגבי
      הערכת איכות ותוקף המחקר
     איכות כתב העת
      כך ניתן לקבוע את התאמתו של המאמר למפגש*
 
:מאמרים לקריאה נוספת בנושא הערכת מאמרים

מאפייני המאמר הנבחר

* מחקרי - לא ביקורתי או תיאורטי.

* מתוך כתב עת איכותי - העובר ביקורת עמיתים.

* מתאים נושאית לקהל הנוכחים.

* לא ארוך מדי - רצוי לא מעבר ל-7 עמודים.

* עדכני - אשר פורסם לאחרונה.

* חשוב - אשר ישפיע על פרקטיקות או מחקרים עתידיים.

* מעניין - כך שהמשתתפים ייקחו חלק פעיל בדיון.

לקריאה נוספת לצורך בחירת מאמרים:

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.