. Skip to main content

Journal Club: הצגה ודיון

לסגל צעיר ולסטודנטים מתקדמים. טיפים להקמה וניהול קבוצת קריאה

הערכת ראיות

.על-מנת לפתח דיון מחקרי מעמיק בסוגיות שבהן עוסק המאמר שנבחר, יש לבצע הערכת ראיות ביקורתית למאמר

:במדריך פרקטיקה מבוססת ראיות תמצאו
  .אילו שאלות יש לשאול בעת ביצוע הערכה של מאגרי מידע, מנועי חיפוש, ספרים וכתבי עת בתחום*
  .שיטה לדירוג איכות הראיות וכלים נוספים שבהם ניתן להשתמש לפני המפגש או במהלכו*

 .במדריך כלי מחקר תמצאו כלים ומקורות מידע לסיוע במחקר בשטח, במעבדה או במחקר קליני

:כלים נוספים להערכת ראיות

הצגת המאמר בג'ורנל קלאב

:במדריך הצגת המחקר תמצאו

 כלים שימושיים לבניית מצגות ולהצגתן מול קהל, כך שהנושא יוצג בצורה מתומצתת, ברורה ומובנת, עניינית ונוחה לעין*

   קישורים לכלים שימושיים לבניית פוסטרים מדעיים שאותם ניתן להציג במפגשים*

:מאמרים לקריאה נוספת

How to Present at Meetings

שלבי המפגש

* הצג את עצמך, הסבר מדוע בחרת מאמר זה וכיצד הוא קשור לתחומי העניין שלך.

* סכם בקצרה את המאמר.

* ערוך דיון עם קהל הנוכחים, כולל העלאת ביקורות, שאלות, הערות והארות.

* סכם את מסקנות המפגש.

על המשתתפים במפגש

* לקרוא את המאמר באופן ביקורתי ולחשוב על נקודות חשובות לפני המפגש.

* להביא את המאמר למפגש.

* להשתתף באופן פעיל בדיון ולהעלות שאלות מעניינות.

* לתרום מנסיונם ומהידע שלהם לדיון.

* להשתמש במה שלמדו בעתיד.

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.