Skip to main content

חינוך רפואי: PBL

מיועד למרצים, מדריכים ומפתחים בתחום החינוך הרפואי והסיעודי

Case Files Series

בקטלוג Case Files לרשימת כל הספרים מסדרת 

PBL - למידת חקר

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.