Skip to main content

רפואה ומידע קליני: בחינות גמר

פורטל זה מיועד לרופאים ולסטודנטים לרפואה בשנים הקליניות

ילדים

כירורגיה

פסיכיאטריה

מה במדריך

לפניכם רשימת הספרים לבחינות הגמר הארציות בתחומים השונים:
גיניקולוגיהפסיכיאטריהפנימיתילדים  וכירורגיה.
מספר העותקים על המדף הינו ביחס של 1:3, על כן מומלץ להתארגן בקבוצות כדי להבטיח לפחות עותק אחד לכל קבוצת לימוד.

בהצלחה!!

פנימית

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.