Skip to main content

סיעוד: כתבי עת

פורטל זה מיועד לסטודנטים ואנשי מקצוע בתחום

כתבי עת נבחרים בעברית

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.