Skip to main content

קדם רפואה: אנטומיה והיסטולוגיה

מיועד לסטודנטים לרפואה בשנים הקדם-קליניות

אתרים בתחום

כתב עת נוסף

ספרים

אטלסים מקוונים

רדיולוגיה ואנטומיה

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.