Skip to main content

רדיולוגיה: כתבי עת

הפורטל מיועד לכל העוסקים בתחום הרדיולוגיה, רפואה גרעינית ודימות רפואי

Open Access Journals

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.