Skip to main content

טכנולוגיה בשירות המידע והספרייה: Gadgets

טיפים והגדרות במחשב ליעל את השימוש במידע

NYT Personal Tech

Loading ...

NYT Gadget Wise

Loading ...

קפטן אינטרנט

Loading ...

MedGadget

Loading ...
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.