Skip to Main Content

Web Of Science: Web Of Science

מדריך על השימוש במאגר Web Of Science

Web of Science- לומדות לשימוש ב

Quick Tour of the Web of Science

Web of Science

 

מאגר מידע זה מכיל פרטים על מאמרים מדעיים, ומאפשר חיפוש מאמרים מדעיים לפי נושאים, כותרים, מחברים ועוד. יש גם קישור לתקציר המאמר ולרוב גם קישור למאמר כולו בפורמט אלקטרוני.

מאגר ה- Web of Science מורכב מכמה תתי מאגרים:

  • ) Web of Science Core Collection 1965 ואילך) מכיל הפניות למאמרים במדעי הטבע, מדעי החברה ומדעי הרוח.
  •  Biosis Previews (1990 ואילך) מכיל הפניות למחקרים ביו-רפואיים, ומחקרים במדעי החיים, פטנטים, כנסים וספרים.
  • MEDLINE (1950 ואילך) מכיל הפניות למאמרים במדעי החיים, מאמרים ביו-רפואיים וביו-הנדסיים, מאמרים בבריאות הציבור וברפואה.
  • Zoological Record (1995 ואילך) מכיל הפניות למאמרים שעוסקים בביולוגיה של בעלי חיים, בגזעים חדשים ועוד.

המאגר Web of Science הינו כלי מחקר רב תכליתי, המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי.

הגישה למאגר פתוחה ברשת אב"ג או בגישה מרחוק

 

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.