Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

הדרכה ויעוץ: Find it@BGU

? Find it@BGU מה זה

תוכנת ה-TOUR 

כאשר מגיעים למאגרי מידע דרך הקישורים שנמצאים באתר הספרייה, ניתן ליהנות מתוכנת ה-TOUR המאפשרת גישה לטקסט מלא במהירות ובקלות.

איך משתמשים?

1. מבצעים חיפוש במאגר מידע כגון PubMed (ב-PubMed לאחר החיפוש, משנים את התצוגה מ-Summary  ל-Abstract)

2. ליד כל מאמר יופיע האייקון הבא:    

על מנת לבדוק האם קיימת גישה לטקסט המלא של המאמר בפורמט אלקטרוני יש להקליק על האייקון.

לאלו מקורות מידע ניתן להגיע בעזרת שימוש ב-TOUR?

מקורות המידע שה-TOUR מאפשר גישה אליהם כוללים פרסומים בטקסט מלא, מאגרי מידע בתחום הביולוגיה, כלי מחקר ועוד.  כל הקישורים משויכים לרשומות ספציפיות במאגרי המידע.

 השירות פעיל ברשת אב"ג בלבד.

Find it@BGU

אם קיים עותק אלקטרוני החלון הבא יפתח:

 מתחת לכותרת:  full text for this citation Get 

בחרו באחד הקישורים ולחצו עליו. קישור זה מוביל לטקסט המלא - ישירות למסמך PDF או לאתר המו"ל / הספק בו יש לחפש אחר הקישור למסמך PDF של המאמר.


אם לא קיים עותק אלקטרוני החלון הבא יפתח:

בכדי לבדוק אם קיים עותק של המאמר בספריות אחרות בארץ ו/או קיים עותק פיזי של המאמר בספריות האוניברסיטה יש ללחוץ על הקישור Journals in other libraries in Israel ושם לחפש את סימול המוסד שלנו BGUM (ספרייה רפואית) BGU (ספריית ארן)

אם מוצאים את סמל המוסד מתחת לשורה Print Holdings פירוש הדבר שאנו מחזיקים בעותק פיזי של כתב-העת. וניתן לבקש מצוות הספרייה להביא את העותק הספציפי ולצלם את המאמר.

 

במקרה וסמל המוסד שלנו לא מופיע - ניתן להשתמש בשירות  אספקת מאמרים ולקבל את המאמר לדוא"ל ממוסד אחר תמורת תשלום.

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.