Skip to main content

הדרכה ויעוץ: דף הבית

מדריכים טכניים

מדריכים טכניים קצרים להגדרות במחשב לשמוש בשירותי המידע של הספרייה ושל המחשבים הציבוריים בפקולטה. המדריכים נערכו בספרייה הרפואית באוניברסיטת בן-גוריון.

ספרייה רפואית - לא רק ספרים על המדף

סרטון אודות הספרייה

 ניתן לצפות בסרטון המפרט בקצרה את השירותים השונים של הספרייה

הדרכה וחיפושי מידע

הדרכה פרטנית

ניתן לקבל הדרכה פרטנית ועזרה בחיפושי מידע, לשם כך יש למלא שאלון בקשה להדרכה ולתאם פגישה
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.