. Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Journal Club: בחירת המאמר

לסגל צעיר ולסטודנטים מתקדמים. טיפים להקמה וניהול קבוצת קריאה

קריטריונים להערכת המאמר

* רקע והקדמה: מה הם הם היעדים או המטרות של המאמר, והאם שאלת המחקר ברורה וממוקדת?

* האם מתבסס על מחקרים איכותיים ומהימנים?

* מה הן השיטות לאיסוף הנתונים והסקת המסקנות? האם בוצע שימוש בכלים מחקריים או סטטיסטיים מתאימים?

* מה המסקנות של המחבר? האם יש להן השלכות על הפרקטיקות הקליניות, האם מתאימות לסוג מסויים של אוכלוסייה וכו'.

מדריכים לחיפוש מאמרים לג'ורנל קלאב

 :במדריך חפש ומצא ניתן למצוא
    טיפים והנחיות לחיפוש יעיל במאגרי המידע והאינטרנט
   מדריכי אתרים ומנועי חיפוש יחודיים
     טיפים לביצוע חיפוש נקודתי אחר נושא רצוי
 
 :מדריך PubMed מספק מידע נחוץ על
    העבודה עם המאגר
     שימוש במילון המונחים MESH על מנת למקד את החיפוש
 
 :במדריך RSS אפשר ללמוד על
     בדיקת עדכונים באתרים מועדפים
     קבלת עדכונים על מאמרים חדשים המתפרסמים בתחום הרצוי
      כך ניתן לבחור את המאמרים החדשים ביותר ללא ביצוע חיפושים*
 
  :מדריך הערכת מחקרים יציג את השאלות לגבי
      הערכת איכות ותוקף המחקר
     איכות כתב העת
      כך ניתן לקבוע את התאמתו של המאמר למפגש*
 
:מאמרים לקריאה נוספת בנושא הערכת מאמרים

מאפייני המאמר הנבחר

* מחקרי - לא ביקורתי או תיאורטי.

* מתוך כתב עת איכותי - העובר ביקורת עמיתים.

* מתאים נושאית לקהל הנוכחים.

* לא ארוך מדי - רצוי לא מעבר ל-7 עמודים.

* עדכני - אשר פורסם לאחרונה.

* חשוב - אשר ישפיע על פרקטיקות או מחקרים עתידיים.

* מעניין - כך שהמשתתפים ייקחו חלק פעיל בדיון.

לקריאה נוספת לצורך בחירת מאמרים:

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.