Skip to Main Content

סיעוד: ספרים לבחינות רישוי

פורטל זה מיועד לסטודנטים ואנשי מקצוע בתחום

ספרים מקטלוג הספרייה

בחינות רישוי

לפנייכם רשימת ספרות מחייבת לבחינה הממשלתית למעמד של אחות מוסמכת.

הרשימה בתוקף החל מבחינת אפריל 2023

בהצלחה!!

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.