Skip to main content

שי תמם אחראי השאלה ושירותי מידע לסגל

 
שי תמם אחראי השאלה ושירותי מידע לסגל's picture
שי תמם אחראי השאלה ושירותי מידע לסגל
Contact:
Shai Tamam
Library WhatsApp: 050-2137122 
e-mail
Social:Shai Tamam

Create Your Badge"> Facebook Page

תחומי אחריות בספרייה

שירותי הדרכה ומידע לסגל

מתן הדרכות קבוצתיות ופרטניות לסגל הפקולטה ולסגל בית החולים על משאבי הספרייה
מתן עזרה ותמיכה לסגל בנושאי הכנת תיק לקידום, בדיקות ביבליומטריות, ועוד
סיוע לקהל המשתמשים בספרייה בחיפושי מידע בעמדת היעץ
הדרכה פרטנית מתואמת לסיוע בחיפוש מידע

אחראי השאלה והשאלה בין ספרייתית

טיפול בבירורים וקנסות בשעות הקבלה
טיפול כולל בכל הנושאים הקשורים בבקשות לאספקת מאמרים לסגל והסטודנטים
title
Loading...
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2020