Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

PubMed : חיפוש בסיסי

טיפים והסברים לשימוש יעיל ומתקדם במאגר PubMed

חיפוש פריט בודד

אם ברשותך ביבליוגרפיה מלאה או חלקית של הפריט, השתמש ב-  Single Citation Matcher

איך למצוא מאמר מסוים לפי ה-PMID שלו?

כל מאמר ב-PubMed מקבל מספר ייחודי הנקרא PMID.

 • נשתמש ב- PMID לאיתור מאמר בודד לפי "מספר הזהות" שלו:
  • את מספר ה-PMID מקלידים בתיבת החיפוש של Pubmed ללא שום תוספת ומבצעים חיפוש.
  • ב-Google  מקלידים בתיבת החיפוש "pmid:21156951"
 • נשתמש ב-PMID בהזמנת מאמר בשירות אספקת מאמרים

מדריך על חיפוש בסיסי

חיפוש בסיסי במאגר

 • הקלד מונח, או רצף מונחים, או מספר מונחים המקושרים ע"י מילות הקישור ANDORNOT (באותיות גדולות).
 • אם אין מילות קישור בין רצף מונחים, נעשה קישור אוטומטי ע"י AND.
 • השתמש בכוכבית (*), לחיפוש מילים עם כל הסיומות האפשריות. הקלדת  *rehabilitat, תדלה רשומות המכילות: rehabilitated  או rehabilitation.
 • המערכת מזהה ביטויים: eating disorders, אך גם מפרקת אותם לגורמים.
 • כדי למנוע פירוק הביטוי לגורמים (מתקבלות רשומות בהן מונחי החיפוש אינם סמוכים זה לזה), הקלד את מונחי הביטוי, סגורים בתוך מירכאות כפולות ("..."
 • חיפוש פרסומי מחבר:  הקלד שם משפחה ור"ת של השם/ות הפרטי/ים:  Cohen D  (ללא סימני פיסוק). אם ידוע לך רק שם המשפחה, הקלד: Cohen [au]
 • חיפוש כתב עת: הקלד שם כתב העת בצורה מלאה או מקוצרת: nutr rev, או: nutrition reviews.

       ניתן לשלב בשאילתא אחת: מונחים, ביטויים, שמות מחברים, שמות כתבי עת. 

דוגמאות לחיפוש:  

PubMed Results

Query Translation

Search

27198

"eating disorders"[MeSH Terms] OR ("eating"[All Fields] AND "disorders"[All Fields]) OR "eating disorders"[All Fields]

Search eating disorders

27711

("eating"[MeSH Terms] OR "eating"[All Fields]) AND ("disease"[MeSH Terms] OR "disease"[All Fields] OR "disorders"[All Fields])

Search eating AND disorders

14825

"eating disorders"[All Fields]

Search "eating disorders"

 
 
 כל מילה בתיבת החיפוש  מפוענחת ע"י קודים מסויימים היוצרים יחד אלגוריתם חיפוש:
[ ] - מציין סוג השדה שבו מתבצע החיפוש, לדוגמא [ MeSH Terms] - חיפוש במילון המבוקר
( ) - מציין את סדר הפעלת החיפוש, בדומה לחישובים אריטמטיים (קודם בסוגריים)
 
 
 
 
 אלגוריטם חיפוש
 
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.