Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

כתיבה אקדמית: ביבליוגרפיה וציטוט

לסטודנטים מתקדמים,לחוקרים ולרופאים

גניבה ספרותית - Plagiarism

( "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" ( אבות פרק ו' משנה ו')

מבוא לציטוט וביבליוגרפיה

כל מקור ספרותי ששימש בכתיבת העבודה צריך להירשם הן בגוף העבודה והן ברשימת המקורות

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.