Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

ClinicalKey: ספרים

מדריך על השימוש במאגר ClinicalKey

איך לבצע חיפוש בתוך ספר ספציפי במאגר

נקח לדוגמא ספר של Nelson

מחפשים את הספר במאגר (קיימים כמה דרכים לחיפוש: browse, לפי תחום, חיפוש רחב וכד')

משנים All Types ל This Book (ראה תמונה)

נחפש את המילה Heart לדוגמא בתוך הספר של Nelson:

התוצאות שמתקבלות כוללות את מראי המקום של הפרק הרלוונטי (ראו תמונה)

מהקישור ניתן להגיע לטקסט המלא של הפרק ובמידת הצורך להדפיס, לשמור וכד'

ספרים

מאות ספרים אלקטרוניים בגישה מרשת אב"ג, דרך המאגר הקליני ClinicalKey מבית Elsevier
גישה לטקסט מלא* לספרים המובילים בכל תחומי הרפואה ומדעי הבריאות מחמש השנים האחרונות.  
*הורדת קבצי pdf דורשת חשבון אישי במאגרי אלסביר (ScienceDirect, scopus). לפתיחת חשבון  

ניתן למצוא את הכותרים ברשימת החומרים האלקטרונים (TDNet),  בקטלוג הספרייה 

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.