Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

מקורות המידע בספרייה ובאינטרנט: סוגים של מקורות מידע

מאגרים קליניים

מאגרי המידע הקליניים מציעים מגוון של סוגי מידע:
טקסטבוקים, כתבי עת, מילונים רפואיים, תמונות, סרטוני וידאו, שאלות קליניות, כלי דיאגנוזה, הנחיות רפואיות ועוד.
כל אחד מן המאגרים מציע אפשרות לחיפוש אחד בכל סוגי המידע, לצד קריאה מסודרת (ליניארית) לפי ספר, לפי כתב עת, לפי סוג החומר ועוד.
ניתן לפתוח חשבון משתמש אישי בכל מאגר, ולהירשם לקבלת עדכונים שוטפים באופנים שונים.

ניסויים קליניים

מדובר במחקרים, הבודקים את רמת היעילות של הגישות הרפואיות החדשות על בני אדם. כל מחקר עונה על שאלות מדעיות ומנסה למצוא דרכים טובות יותר כדי למנוע, לאבחן או לטפל במחלה. ניסויים קליניים עשויים גם לבצע השוואה בין טיפול חדש לטיפול שכבר קיים. לכל ניסוי קליני יש פרוטוקול, או תוכנית פעולה, המתארת ​​מה נעשה במחקר, איך זה יתנהל, ומדוע כל חלק של המחקר הוא הכרחי.

 

ספרים אלקטרוניים

לרשימת הספרים האלקטרונים
לפניכם רשימה של מאגרי מידע בהם ספרים אלקטרונים בטקסט מלא. חלק מן המאגרים יעודיים לספרים, וחלקם משלבים סוגי פרסומים שונים כמו מאמרים, ספרים, נתונים, תמונות ועוד. בחלקם ניתן לחפש גם בטקסט המלא של הפרסום.

את כותרי הספרים ניתן למצוא באמצעות  תיבת החיפוש לספרים אלקטרונים וגם בקטלוג הספרייה

Open Access Ebooks

 המונח גישה חופשית מתייחס למקורות אקדמיים שנגישים לכל אדם המחובר לאינטרנט וניתנים להעתקה והפצה בכל מדיה דיגיטלית באופן חופשי, ללא מגבלה טכנית, כספית או משפטית פרט לייחוס המקור למחבר.
 

מאגרים במדעי החברה

לפניכם רשימה של מאגרי מידע במדעי החברה. חלק מהמאגרים הינם מאגרים בטקסט מלא וחלקם רק מאגרי תקצירים.
 
 

מאגרי ביבליוגרפיה ותקצירים

מאגר מידע מסוג זה מכיל מידע ביבליוגרפי לפרסומים בתחום ידע מוגדר. בנוסף לכך, ימצאו מילות מפתח ותקצירים אשר ניתנו ע"י מומחים בתחום ולא באופן אוטומטי.
יותר ויותר מאגרים ביבליוגרפים מקשרים לטקסט המלא ברשת המסופק ע"י גופים מסחריים, מותנה בתשלום או מנויים.

מאגרי מידע רב תחומיים בטקסט מלא

לפניכם פלטפורמות הכוללות כל אחת מספר מאגרים בתחומים שונים.
ניתן לערוך חיפוש אחד או לבחור מאגר תחומי מתוכה. בכל מאגר מאמרים מאלפי כתבי עת אלקטרונים בכל בתחומים. רב המאמרים הינם בטקסט מלא וחלקם מאפשרים גישה לתקציר בלבד.
ספרים אלקטרונים בטקסט מלא תמצאו במאגרים של:
Ebsco, ScienceDirect, Springer,Wiley. במאגרים אלה ישנה אפשרות הורדה של תמונות, טבלאות, גרפים ומידע נוסף.לפניכם פלטפורמות הכוללות כל אחת מספר מאגרים בתחומים שונים. ניתן לערוך חיפוש אחד או לבחור מאגר תחומי מתוכה

מאגרי תמונות וסרטונים

לפניכם רשימה של מאגרי מידע הכוללים תמונות, גרפים, קטעי וידאו וסרטונים. 
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.