Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

RefWorks: Home

ציטוט ביביליוגרפי

התוכנה והציטוט הביבליוגרפי

​RefWorks הינה תוכנה ידידותית למשתמש המופעלת באמצעות דפדפן אינטרנט ומשמשת לניהול מקורות מידע.

התוכנה מאפשרת לייבא פריטי מידע מתוך מקורות שונים כמו מאגרי מידע, קטלוגים, ספרים וכ"ע אלקטרוניים וכן אתרי אינטרנט.

באמצעות התוכנה ניתן לארגן את המקורות וליצור רשימות ביבליוגרפיות במגוון סגנונות ציטוט.

לספרייה מנוי לתוכנה והיא מיועדת לשימושם של הסטודנטים/ות וחברי/ות סגל האוניברסיטה (מצריכה רק פתיחת חשבון משתמש.ת אישי)

כללי הציטוט נועדו להשגת ארבע מטרות עיקריות:

  1. מתן קרדיט למחבר המקורי ממנו נלקח המידע (כך שלא תתקיים גניבה ספרותית)
  2. איתור קל ונוח של מקור המידע
  3. הביבליוגרפיה מעידה על היקפה של עבודת המחקר
  4. יצירת אחידות בכתיבת עבודות בתחום ידע מסוים

גניבה ספרותית הינה הצגה, ניסוח מחדש או העתקה של עבודה, מחקר, רעיונות, משפטים או כל חומר אחר שפורסם ברבים מבלי לתת הכרה  או זיכוי ("קרדיט") לאדם שהגה אותם, והצגתם כשלך.

Pecorari, D. (2013). Teaching to avoid plagiarism: How to promote good source use. McGraw-Hill Educationמתוך:                                     פלגיאט מהווה עבירה חמורה ביותר בעולם האקדמיה.

אודות הציטוט האקדמי ושימוש בידע קודם כפי שנכתב ע"י פרופ' ערן שר (מתוך פורטל הסטודנטים של האוניברסיטה)

בעולם האקדמיה קיימים מספר כללי ציטוט, הנבדלים האחד מהשני לפי תחום המחקר. להלן דפי מידע המסבירים כיצד לצטט בסגנונות שכיחים:

APA 7th edition (מתוך אתר המכללה האקדמית בית ברל)

MLA (מתוך אתר מכללת סמינר הקיבוצים)

Chicago (מתוך אתר אוניברסיטת York)

IEEE (מתוך אתר אוניברסיטת York)

Vancouver (מתוך אתר אוניברסיטת York)

ASCE (מתוך אתר אוניברסיטת Canterbury)

שימוש בתוכנה

רישום במערכת:

לחצו על הצלמית

צרו חשבון חדש

הזינו את שם המשתמש האוניברסיטאי

כך נראה הדף הראשי בתוכנת RefWorks

רוצים לשמור מקור לציטוט? חפשו את הסימנים הבאים:

סימן ציטוט

Download

שלוש נקודות

Save to RefWorks

Export .ris file

התוכנה מאפשרת גם:

  1. לסמן רשומות שנאספו בתגיות. תוכלו לבחור תגיות מרשימה נפתחת או להגדיר חדשות באופן עצמאי
  2. לאחסן בענן מאמרים וחומרים שנאספו
  3. לקרוא בנוחות מסמכי pdf: הוספת הערות, הדגשת קטעים חשובים
  4. לשתף תיקיות עם מנחה/ מרצה/ שותפים נוספים

תוסף לציטוט מתוך אתרי חדשות באינטרנט

 

תוסף לעבודה ב- Word

 

תוסף לעבודה ב- Google Docs

הוראות להתקנת התוסף לעבודה ב- Word: ראו מדריך למשתמש.ת בהמשך

Youtube - סרטוני הדרכה

מצגת הדרכה למשתמש.ת

לשאלות ותמיכה

אלינה כץ
8-6461438/9
אייל בן-יהודה
08-6461422
שיר שמואלי
08-6461420
  lib.refworks@bgu.ac.il  :דוא"ל