Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

פיזיותרפיה ושיקום: ספרים

פורטל זה מיועד לסטודנטים ואנשי מקצוע בתחום

ספרי יסוד

Ebook Collections-אורתופדיה

Ebook Collections-שיקום

ספרים מהקטלוג

הספרים בתחום עומדים באוסף נפרד בספרייה
לקבלת רשימת הספרים בקטלוג

ספרים אלקטרונים ברשת אב"ג

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.