Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

בריאות בקהילה: תזונה

המדריך לרופאים במרפאות הקהילה, מתמחים וסטודנטים העוסקים בבריאות בקהילה, רפואת המשפחה ובריאות הציבור.

כ"ע עם אימפקט פקטור גבוה

לפניכם רשימת כתבי-עת אלקטרונים ברשת אב"ג אשר נמצאים ב JR - Q1

ספרים בנושא תזונה

Ebook Collections-תזונה

מקורות מידע בנושא תזונה

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.