Skip to main content

משאבי הספרייה בהוראה: ספר מודפס מהקטלוג

טיפים להכנת רשימות קריאה לקורס ולהפניות ביבליוגרפיות

חיפוש קטלוג הספרייה

קישור לספר מתוך קטלוג הספרייה

Netter F.H., Atlas of Human AnatomyPhiladelphia: Saunders/Elsevier 2014. (קישור לקטלוג)

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.