Skip to Main Content

משאבי הספרייה בהוראה: תמונות וגרפים

טיפים להכנת רשימות קריאה לקורס ולהפניות ביבליוגרפיות

ScienceDirect Ebooks-תמונות למצגות

PPT-כפי שזה מתקבל ב

ScienceDirect Ebooks - גרפים למצגות

תמונות וגרפים

לפניכם דוגמאות ממאגרי ספרים אלקטרונים שונים, המאפשרים גישה לתמונות, טבלאות ותרשימים של הספרים. ניתן להוריד את התמונות בפורמט מלא, להשתמש במצגות וכו'.
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.