Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

רוקחות: שאלונים וכלי מחקר


התמונה  נוצרה באמצעות בינה מלאכותית 6.6.24

שאלונים וכלי מחקר

שאלונים וסקרים מהווים בסיס למחקר בתחומים רבים. ישנם מספר קטלוגים ומאגרי מידע מקוונים שבעזרתם ניתן לחפש כלי מחקר (שאלונים, ראיונות, סקרים ועוד) ושיטת מחקר (כמותי, איכותני ועוד) בתחומי מדעי החברה, פסיכולוגיה ועוד. הקטלוגים ומאגרי המידע מתעדכנים בקביעות וכך גם רשימת כלי המחקר.

בחלק מאותם מאגרים ניתן למצוא מידע ביבליוגרפי על הכלי או השאלון ובחלקם את הכלי/השאלון המלא. 

במדריך זה נציג מספר אפשרויות לחיפוש שאלונים וכלי מחקר:

              שאלונים מתוך עבודות תיזה ודוקטורט של אוניברסיטת בן גוריון (דפוס ואלקטרוני)

                עבודות תיזה ודוקטורט מאחד המוסדות האקדמיות בארץ, שבהן נעשה שימוש בשאלון או בכלי המחקר.

               שאלונים וכלי מחקר מתוך מחקרים שנכתבו בארץ בתחומי החינוך ומדעי החברה הממופתחים במאגר של מכון סאלד.

               שאלונים וכלי אבחון בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה ובתחומי מחקר נוספים, שנבנו על ידי חוקרים מכל העולם.

 

 

חיפוש שאלונים וכלי מחקר ניתן לערוך במאגרים ייעודיים לכך (בעברית או באנגלית).

רשימה של מאגרים אלו נמצאת תחת "שאלונים וכלי מחקר" ברשימת מאגרי המידע בקטלוג הספרייה:

1. יש להיכנס לסרגל העליון בקטלוג הספרייה ללשונית "חיפוש מאגרי מידע".

לקבלת רשימת מאגרי מידע רלונטיים ב"מאגרי מידע לפי קטגוריה", המוצגת בתפריט משמאל, יש לבחור ב"שאלונים וכלי מחקר."

 

חיפוש שאלונים וכלי מחקר מתבצע באמצעות "חיפוש מתקדם" בקטלוג הספרייה, מתוך עבודות תיזה ודוקטורט של אוניברסיטת בן-גוריון או אוניברסיטאות אחרות:

  • חיפוש לפי שאלונים - מציג כל עבודות המחקר שיש בהן שאלונים. השאלונים יוצגו בדרך כלל בנספחים של עבודת המחקר.

 חלק גדול מעבודות המחקר של אוניברסיטת בן-גוריון ניתן למצוא בגרסה מקוונת.

 

  • חיפוש לפי תיזות ודיסרטציות של אב"ג  - מציג תוצאות של כלל עבודות המחקר שנכתבו באוניברסיטת בן-גוריון (ניתן למקד חיפוש לפי נושא, כותב התיזה, מנחה ועוד).

בנוסף, באמצעות הוספת חיפוש של ההערה "מחקר איכותני או "מחקר כמותי"  אפשר להגיע לשיטת המחקר המבוקשת.   

ULI - הקטלוג המאוחד של הספריות האקדמיות בישראל כולל בתוכו את כל סוגי הפרסומים ביניהם גם עבודות תיזה ודוקטורט שנכתבו באחת האוניברסיטאות או המכללות בארץ.

בקטלוג זה ניתן לחפש שאלונים בהם נעשה שימוש בעבודות מחקר אלה לפי נושא, שם השאלון/ הכלי, מחבר או נושא עבודת המחקר.

גישה לקטלוג המאוחד היא באמצעות סרגל הכלים העליון של .

באמצעות "חיפוש מתקדם" ב-ULI ניתן לערוך חיפוש של שאלונים וכלי מחקר מתוך עבודות תיזה ודוקטורט שנכתבו בכל המוסדות האקדמיים בארץ.

ניתן לבצע חיפוש לפי מילת מפתח, נושא, שם השאלון/הכלי, מחבר, נושא עבודת המחקר או כותב העבודה ולהגביל בסוג החומר ל"עבודת מחקר".

באמצעות הקטלוג המאוחד-ULI ניתן גם לחפש עבודה אקדמית (לפי הכותר או המחבר) בה השתמשו בשאלון או בכלי המחקר, ואת פרטיה מצאנו במאגרי מכון סאלד.

מאגר המידע של מכון סאלד כולל שני מאגרי מידע:

  • מאגר פרסומים במדעי החברה והחינוך: הכולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של פרסומים ומחקרים העוסקים בחינוך ובמדעי החברה, שנכתבו בידי חוקרים ישראלים ופורסמו בארץ ובחו"ל.
  • מאגר כלי מחקר: הכולל מידע על כלי מחקר ששימשו מחקרים שנכתבו בארץ בתחומי החינוך ומדעי החברה.

במאגר כלי מחקר של מכון סאלד ניתן לחפש מידע ביבליוגרפי על שאלונים או מבחנים בשפה העברית או מתורגמים לעברית אשר התפרסמו במחקרים של חוקרים ישראליים בלבד

בתחומי מדעי החברה וחינוך בארץ ובחו"ל.

 חיפוש שאלונים/כלי מחקר יש לבצע במאגר "כלי מחקר" של מכון סאלד:

 

  • ניתן לחפש לפי מילת חיפוש או שם הכלי (בעברית או באנגלית) ושם מחבר הכלי (הגרסה המתורגמת לעברית או שמות המחברים של הכלי המקורי) .
  • ניתן גם למצוא מידע על תוקף ומהימנות של השאלון.

 

ברשומה של כל תוצאה המתקבלת לצד המידע הביבליוגרפי ניתן למצוא את תיאור הכלי ובו מידע המפורט על שם השאלון/כלי המחקר בעברית ובאנגלית, שם מחבר של הכלי המקורי וגם שם המחבר של הגרסה בעברית, קיצור שם הכלי המקורי, מידע על תוקף ומהימנות , מטרותיו של הכלי, שיטת איסוף נתונים, אוכלוסיית היעד שהכלי בודק, הפניה לכלים דומים ועוד.

בשדה של "פרסומים מקושרים" ניתן למצוא מידע על עבודת המחקר (מאחד המוסדות האקדמיים בארץ) שבה נעשה שימוש בכלי.

בחלק מהמקרים תהיה גישה ישירה לטקסט המלא של השאלון או כלי המחקר. שאלונים שאינם נגישים בטקסט המלא ואינם חלק מאוסף של עבודות המחקר בספריית ארן, ניתן להזמין בהשאלה בין ספרייתית.

מאגר המידע PsycTests הוא מאגר השאלונים וכלי אבחון של  - APA -American Psychological Association .

במאגר ניתן למצוא שאלונים וכלי אבחון בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה ובתחומי מחקר נוספים, שנבנו על ידי חוקרים מכל העולם.

גישה למאגר PsycTests היא באמצעות רשימת מאגרי המידע בסרגל הכלים העליון של .

 

מאגר המידע PsycTests מאפשר דפדוף או חיפוש בכלי המחקר לפי שם הכלי, מחבר, סוג כלי המחקר (כגון: שאלון, ראיון, סקר, מבחן פסיכולוגי) ועוד.

 

ברשומה של כל תוצאה המתקבלת ניתן למצוא מידע מפורט על הכלי כגון: קיצור שם הכלי, מבנה, מטרה, הרשאות לשימוש בכלי, קישור אל המקור הביבליוגרפי בו מוזכר השימוש שנעשה בשאלון ועוד. המאגר מאפשר גם גישה לגרסאות השונות של הכלי. 

בחלק מהמקרים תהיה גישה ישירה לטקסט המלא של השאלון או כלי המחקר. שאלונים שאינם נגישים בטקסט המלא ואינם חלק מאוסף של עבודות המחקר בספריית ארן, ניתן להזמין בהשאלה בין ספרייתית

בקטלוג הספרייה של אוניברסיטת חיפה ניתן לחפש שאלונים וכלי במגוון תחומים, כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך ועוד, מתוך אוסף עבודות מחקר של אוניברסיטת חיפה.

בתיבת החיפוש, תחת לשונית "ספרים ועוד" יש להקליד את נושא השאלון או שם השאלון המלא. 

כאשר החיפוש נעשה לפי נושא, את תוצאות החיפוש יש לצמצם לפי סוג החומר ל"שאלונים וכלי אבחון".

 

יצירת קשר

!דעתך חשובה לנו

ניתן ליצור קשר עם מידענ.ית מצוות הספרייה

לפניות בנושאים כלליים

 טלפון: 08-6479920

  medlib4u@bgu.ac.il :דוא"ל 

לפנייה דרך ה-whatsaap

 

 

 

קישורים למדריכים נוספים בנושא רפואה

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.