Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

אתר הבית: מדריכים

 מדריכים כלליים

מדריכים בנושא שירותים כלליים של הספרייה

 מדריכי מחקר

מידע ומדריכים הכוללים את השירותים העומדים לרשות החוקרים והחוקרות

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.