Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

טכנולוגיה בשירות המידע והספרייה: גישה מרחוק

טיפים והגדרות במחשב ליעל את השימוש במידע

מתי לא נדרשת הגדרת גישה מרחוק

  • החיפוש ב-PubMed BGU לא מוגבל
  • חיפוש ב-Google Scholar עם קישור לטקסט המלא של BGU
  • חיפוש ברוב מאגרי המידע בטקסט המלא
  • חיפוש ברוב מאגרי המידע הקליניים
  • יצירה וקבלת עדכונים ותוכן עניינים של כ"ע באמצעות RSS או  Alerts
למעשה, רק קבלת הטקסט המלא בכל אחד מן המקרים הנ"ל דורשת חיבור מרשת אב"ג (מתוך הספרייה לדוגמא) בעזרת BguUser.

google scholarגישה מרחוק ל

שלב 1

​​בדף הבית של Google Scholar יש לפתוח את התפריט בפינה העליונה ולבחור Settings (הגדרות)

 

שלב 2

לב​​​חור Library links (קישורי ספרייה)

שלב 3

להקליד "Ben ​Gurion" וללחוץ על כפתור החיפוש ​

שלב 4

לסמן את כל האפשרויות ולשמור

שלב 5

כאשר המאמר זמין בטקסט מלא יופיע קישור לצד רשומת המאמר

שלב 6

יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא​​​

יוצאי דופן

:ישנם כמה מאגרים וכתבי עת שהגישה מרחוק אליהם שונה
 

רשת אב"ג

 

הגישה למשאבי הספרייה המקוונים תתאפשר דרך

 BGUsearch​ 

או דרך מאגרי המידע והמשאבים המקוונים המופיעים באתרי​ הספריות​

​יש להזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא​

 

רשת אב"ג

רשת התקשורת של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הדורשת הזדהות מן המשתמשים בה (bgu-users). השימוש ברשת אפשרי בתוך הקמפוסים: במחשבי האוניברסיטה, או במחשבים ניידים עם חיבור לרשת האלחוטית של האוניברסיטה.

מהבית: באמצעות חיבור למחלף, שירות בתשלום הניתן ע"י מרכז החישובים של האונ'.

הגישה לחומרים האלקטרונים הנרכשים באמצעות הספריות אפשרית רק ברשת זו או דרך EZProxy עם הזדהות דרך Bgu-user

לבעלי חשבון BGU-USERS

גישה מרחוק הינה גישה לטקסט המלא הנרכש ע"י האוניברסיטה שלא מתוך הקמפוסים.
לצורך העניין גם הגישה ממחלקות בית החולים נחשבת גישה מרחוק.
לא נדרשת התקנה במחשבי סורוקה.
הגישה מרחוק ניתנת לבעלי חשבון באב"ג בלבד.
לשם הסדרת חשבון BGU-USERS של האוניברסיטה:
  • סגל - יש לפנות ליחידת המחשוב של הפקולטה בטלפון 08-6477398
  • סטודנטים - לתמיכת מחשוב באוניברסיטה בטלפון 08-6477171
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.