Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

טכנולוגיה בשירות המידע והספרייה: רשת כללינט

טיפים והגדרות במחשב ליעל את השימוש במידע

בנייד UpToDate מאגר

חיפוש ב-UpToDate באמצעות אפליקציה בנייד
המנוי החדש, UpToDate Anywhere, מאפשר עבודה במאגר מכל מקום באמצעות אפליקציה ממכשירים ניידים.
העבודה דרך האפליקציה, דורשת רישום מוקדם.
להלן ההוראות לרישום:
יש להיכנס למאגר UpToDate מתוך רשת הכללית, ולהקליק על בדף הבית של המאגר:
מתקבל המסך הבא, בו יש למלא את הפרטים המבוקשים:

מתקבל מייל לכתובת אותה מילאתם ברישום, המאשר את ביצוע הרישום.  ניתן להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות מכל מכשיר נייד, ולהיכנס למאגר באמצעות שם המשתמש והסיסמא שקבעתם. (בשימוש במאגר מתוך רשת הכללית, אין צורך לבצע Log in ).

שימו לב!! על מנת לשמר את הגישה מהאפליקציה, יש להיכנס למאגר מהאינטראנט של הכללית מדי 90 יום, וזאת על מנת לוודא שאתם עדיין עובדי הכללית.

להלן דוגמא למייל המתקבל בעת ביצוע רישום מוצלח:

 

התחברות לספרייה הרפואית מרשת כללינט

ספריית סורוקה (בשיתוף אונ' בן-גוריון): medlib.bgu.ac.il 

דרך רשת כללינט Micromedex מאגר

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.