Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

טכנולוגיה בשירות המידע והספרייה: DOI

טיפים והגדרות במחשב ליעל את השימוש במידע

DOI - איתור פריטי מידע באמצעות ה

כתבו את ה-DOI בתיבת החיפוש הראשית


נמצא בתוצאות החיפוש

נמצא במאמר הבודד

DOI מהו

Digital Object Identifier

מזהה ייחודי של פריט מידע דיגיטלי

(בדומה לברקוד של פריט פיזי בספרייה) 

 זוהי מחרוזת של אותיות ומספרים הניתנת ע"י המו"ל ואשר נועדה:

§לזהות באופן ייחודי (חד-חד ערכי) כל פריט מידע דיגיטלי
§להוות קישור יציב וקבוע לאותו פריט ברשת האינטרנט
§לאפשר גישה קלה ומהירה לטקסט המלא של מראי מקום (ציטוטים) המופיעים במקורות השונים

נמצא ברשימת מראי מקום

CrossRef

זהו גוף בינלאומי אשר תפקידו:
  • לספק את התשתית הטכנולוגית לפענוח המזהה DOI מול האתרים המשתנים של המו"לים וספקי המידע
  • לספק תשתית עסקית לשיתוף פעולה עם המו"לים וספקי המידע כדי לקשר לחומרים המפורסמים על ידם

בניית הקישור

:כדי ליצור קישור למאמר באמצעות DOI, יש להוסיף את כתובת האתר המפענח באופן הבא

http://dx.doi.org/DOI string

:לדוגמא

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.0020012

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.