Skip to main content

רפואת חירום וניהול אסונות: ספרים

מיועד לסטודנטים לתואר ראשון ותארים מתקדמים

Life Support

ספרים מהקטלוג

ספרים אלקטרונים ברשת אב"ג

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.