Skip to main content

רפואת חירום וניהול אסונות: כתבי עת

מיועד לסטודנטים לתואר ראשון ותארים מתקדמים
לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.