Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

קדם רפואה: ספרים א

מיועד לסטודנטים לרפואה בשנים הקדם-קליניות

לימודי היסוד

ביולוגיה וגנטיקה

ביוכימיה

רפואה פנימית

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.