Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

קדם רפואה: ספרים ב

מיועד לסטודנטים לרפואה בשנים הקדם-קליניות

פיזיולוגיה

פתולוגיה

נוירולוגיה

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.