Skip to main content

פסיכיאטריה ובריאות הנפש : כתבי עת

פורטל לרופאים, מתמחים וסטודנטים העוסקים בתחום הפסיכיאטריה ובריאות הנפש.

כתבי עת נבחרים בעברית

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.