Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

חפש ומצא - לא רק מאמרים: ספרות אפורה

למי שמחפש מידע מעבר למאמרים במאגרים

מכוני מחקר בישראל

ארכיונים

מהי ספרות אפורה

ספרות אפורה הינה ספרות הנוצרת מופצת ומתפרסמת באופן עצמאי ע"י גופים שונים כגון, מוסדות ציבוריים, ממשלתיים, מוסדות של המגזר השלישי,   ). אגודות מקצועיות, אקדמיה ועוד, וזאת ללא מעורבות של מו"לים מסחריים (כלומר גופים אשר המו" לות אינה מרכז העיסוק שלהם 
החומרים המפורסמים באופן זה כוללים ניירות דיון, ניירות עמדה, דוח"ות מחקר, דו"חות כלכליים, דו"חות טכניים, נתונים סטטיסטיים, הנחיות ונהלים פנימיים, תוצאות מחקרים במכוני מחקר, עבודות תיזה ודוקטורט, סכומי כנסים (Proceedings).
על אף החשיבות של החומרים האלה, היה קושי להשיגם בעידן הדפוס, בשל העובדה שאין להשיגם באופן מסחרי. כיום, עם ההפצה האלקטרונית של רב החומרים, ניתן להגיע אליהם, אבל צריך לדעת איך.
לשם קידום ההפצה של חומרים אלה קם גוף בינלאומי GreyNet, Grey Literature Network Service אשר שם לו למטרה לאפשר תקשורת ודיון בין העוסקים בתחום זה בעולם. ניתן לחפש במאגר המידע של הארגון, או למצוא חומרים באתרים של מכוני מחקר, עמותות, מלכ"רים וומוסדות מהמגזר השלישי (None Governmental Organizations -NGO).
במדריך זה רכזנו עברוכם אתרים של מוסדות ישראלים בהם מתפרסמת ספרות אפורה.

עמותות

ספר על ספרות אפורה

מוסדות בעולם

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.