Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

חפש ומצא - לא רק מאמרים: פטנטים

למי שמחפש מידע מעבר למאמרים במאגרים

מאגרים לחיפוש פטנטים

?מהו פטנט

פטנט הוא זכות בלעדית שהמדינה נותנת לבעל המצאה לצורך שימוש בהמצאתו לפרק זמן מוגבל (בדרך כלל 20 שנה). פטנט ניתן להוציא על המצאות שהן מוצרים או תהליכי ייצור בתעשייה, ולא ניתן להוציא פטנט על רעיון שיווקי, תגלית או תיאוריה מדעית. המטרה העיקרית במתן פטנטים היא לעודד פיתוח טכנולוגי ופרסום ידע בתחום זה, מתוך מחשבה שאלמלא הפטנט, הידע היה נשמר בידי הבעלים שלו ולא היה מגיע לידיעת הציבור (אתר משפטי, יולי 2011).

לפניכם תיבת חיפוש פטנטים, שירות של גוגל המאפשר חיפוש טקסטואלי של למעלה משבעה מיליון פטנטים אמריקאיים, שיטת חיפוש לפי מאפייני החיפוש של גוגל.

Google Patent Search

רישום פטנט

    זיקות בין משפט לטכנולוגיה: היבטים נבחרים - זהו קורס במסגרת המחלקה למנהל עסקים באב"ג העוסק באספקטים משפטיים הקשורים בטכנולוגיות ובחברות טכנולוגיות. יושם דגש על דיני הקניין הרוחני - תעשייתי תוך הרחבת הדיון לגבי דיני פטנטים (המצאות), דיני מדגמים, זכויות יוצרים ודיני סימני מסחר וזיקותיהם ההדדיות לעולם הטכנולוגי. (מספר הקורס 687.2.1401)

ציטוט פטנטים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.