Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

ערכת הישרדות לשנה א: ספרים

מדריך חיוני לסטודנטים שנה א' של הפקולטה למדה"ב

מילונים מקצועיים

איתור ספרים ופריטים בקטלוגים

קטלוג הספרייה הרפואית - מכיל פרסומים במדעי הבריאות בתחומים: רפואה בדגש קליני, מדעי היסוד, רוקחות, פיזיותרפיה, סיעוד, גרונטולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות. בקטלוג מגוון סוגי פריטים ובעיקר: ספרים מודפסים ואלקטרונים, כתבי-עת מודפסים ואלקטרונים ועבודות גמר.                  

הקטלוג הארצי (ULI)  - משותף למוסדות אקדמיים ומכוני מחקר בארץ, כאן תוכלו למצוא חומרים בספריות אחרות אשר אינם ברשותנו. הקטלוג כולל ספרים מודפסים ואלקטרונים, כתבי עת מודפסים ואלקטרונים, עבודות גמר וחומרים אורקוליים.

הקטלוג הבינלאומי (WorldCat) -  מאפשר  לבצע חיפוש של ספרים, כתבי-עת, עבודות גמר, מאמרים, קבצי אודיו/וידאו ותמונות במאות ספריות ברחבי העולם בו-זמנית. התוצאות מוצגות באופן מנותח לפי שנים, סוג החומר, התחום וכד'. הגישה מרשת האוניברסיטה בלבד.

להצליח בבי"ס לרפואה

מילונים כלליים

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.