Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

ערכת הישרדות לשנה א: משמעות המספרים על הספרים

מדריך חיוני לסטודנטים שנה א' של הפקולטה למדה"ב

מהמסך למדף

סרטון המדגים כיצד למצוא ספר על מדפי הספרייה הרפואית ועל הקשר בין הספרים בקטלוג הממוחשב והספרים על המדף.

למצוא ספרים לפי תחומים

?מספר מיון? מה זה

 

·   הספרייה הרפואית משתמשת במספרי מדף/מיון (Call number) לפי שיטת הספרייה הלאומית של ארה"ב (NLM).

·   מספרים אלה ניתן לראות על הכריכה של הספרים בספרייה וגם במצאי בקטלוג המקוון.

·   מטרת מספרי המיון היא לתת זיהוי לפריטים ולאפשר ארגון פיסי של הפריטים על מדפי הספרייה. מספרי המיון בנויים משילוב של אותיות ומספרים שלכל חלק מהמספר יש תפקיד משלו.

 

נבחן לדוגמא ספר: Principles of Internal Medicine של Harrison, על כריכתו מצוין מספר WB115H322 2008.

כאשר מחפשים פריט על המדף, עדיף לחלק את המספר מיון לאותיות ומספרים, כך:

WB - אותיות אלה מצבעות על הנושא הכללי של הפריט (במקרה הזה - רפואה פנימית)

115 - המספר אחרי האותיות של הנושא מצביע על הסיווג בתוך הנושא. יש להתייחס למספר כלמספר  שלם: מאה וחמש עשרה. במילים אחרות, WB 141  יעמוד על המדף לפני  WB 400.

H322 - מספר זה מתייחס בדרך כלל למחבר היצירה והוא שילוב של אותיות ומספרים. כרגע מתייחסים לכל מספר בנפרד, לדוגמה, H45 יבוא קודם H239, כי 4 הוא גבוה יותר מ-2.

2008 - השורה הסופית מצביעה על מועד הפרסום של הפריט, אשר יכול להיות שימושי אם אתם מחפשים מידע עדכני. מספר זה הוא כמובן שלם ולכן 1998 ימוקם לפני 2008.

 

 

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.