Skip to Main Content
> לאתר הספרייה המרכזית

התמכרויות - מניעה וטיפול : כתבי עת

פורטל המיועד לעוסקים במחקר מניעה וטיפול בהתמכרויות מסוגים שונים

כתבי עת נבחרים בעברית

כ"ע עם אימפקט גבוה

לפניכם רשימת כתבי-עת אלקטרונים ברשת אב"ג אשר נמצאים ב-Q1 ב-JR של Substance Abuse:

לאתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  הפקולטה למדעי הבריאות   לאתר המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

כל הזכויות על התוכן שמורות לספרייה הרפואית. 2012-2016.